Cvičení s bolestivým výhřezem ploténky

Výhřez ploténky

Výhřezem ploténky v dnešní době trpí kolem 70% populace, to samozřejmě neznamená, že by každý měl automaticky problémy spojené s výhřezem ploténky. Je spousta jedinců, kteří nepociťují žádnou bolest ani pohybové omezení, což je dáno velikostí výhřezu, směrem, citlivostí na případné podráždění nervu a další aspekty.

V případě bolestivého výhřezu ploténky není nutné přestat se absolutně věnovat běžným činnostem nebo se dokonce vzdát oblíbeného sportu, je ovšem potřeba tyto činnosti vykonávat v bezbolestné pozici a ve sportu dočasně nahradit cíleným uvolňováním a posilováním a následně se s nově nastavenými vzorci pohybu vracet k oblíbenému sportu.

Nejčastěji se jedná o výhřez v oblasti bederní části páteře, která je svojí stavbou a funkcí náchylnější na poranění, než oblast hrudní a krční.

K výhřezu může docházet buď postupným opotřebením, většinou postihuje lidi ve středním a vyšším věku.
Z praxe s klienty například:
– opakovaná nevhodná pracovní pozice v kanceláři, při práci s těžšími břemeny, při častém shýbání se v kombinaci s rotací…
– jako sekundární následek úrazu – například zlomeniny dolní končetiny, prstu na noze… zlomenina Vám sama o sobě nezpůsobí výhřez ploténky, ale následné omezení pohyblivosti a jednostranné přetěžování dokáže způsobit rozsáhlejší potíže a přetížit jen určité svalové dráhy (řetězce).
– nadváha, kdy jsou ploténky vystaveny zvýšené kompresi po dlouhý čas
– důsledek sportovní většinou jednostranné činnosti, kdy dochází opět k nerovnoměrnému zatížení po delší dobu nebo setrvání v předklonu/náklonu (lyžování, hokej, golf…)
– pozdní diagnóza a podcenění problémů s páteří i při opakované návštěvě lékaře

Dalším způsobem výhřezu ploténky je úraz:

– může se jednat o banální podklouznutí
– chycení těžké zátěže
– sportovní úrazy

Jak poznat, že se jedná o výhřez ploténky? Uvedu zde několik faktorů:

– bodavá bolest bez vystřelování v místě výhřezu, většinou bývá předzvěstí větších problémů
– vystřelování bolesti do dolních končetin, dle směru výstřelu lze spolehlivě určit, která ploténka/ky dráždí nervy a případně jakým směrem je vyhřezlá
V případě, že dochází k vystřelování bolesti až do prstů, jde o vážný stav, který je potřeba ihned řešit
– jedno z nejtěžších stádií výhřezu je neovládání končetin, necitlivost při vylučování

Vypadá vaše lékařská zpráva podobně?

Ve zprávě je závěrem napsáno: „protruze disku L5/S1, nález stejný jako při předchozím vyšetření“.

Protruze disku mezi L5/S1

Protruze disku mezi L5/S1

Je namístě se zamyslet co s tím a co bude následovat?
Pokud trpíte pouze výhřezem ploténky, bez dalších nálezů na páteři a nemáte necitlivost při vylučování, operace nemusí být ta nejvhodnější volba (záleží na druhu zákroku). V případě, že jsou lékaři ochotni Vám zajistit odpovídající rehabilitační péči, na kterou máte nárok, rozhodně ji využijte. Možná, ale budete překvapeni jak dlouho trvá než se na Vás dostane řada a jaký čas se Vám vůbec budou věnovat.
Ve své praxi jsem se setkal s mnoha názory na „státní rehabilitaci“ a většina z nich mě jen utvrdila, že výše pojistného, kterou jsme povinni si hradit neodpovídá rozsahu péče, která se nám dostává při řešení problému.

Jak postupuji při spolupráci s klienty:

Během vstupní konzultace se seznámím s daným problémem, co bylo jeho příčinou, jak dlouho trvá, jaké je současné omezení pohyblivosti…

Výhodou je, když má klient lékařské zprávy nebo dokumentaci z MRI, CT nebo alespoň rentgen.

Po konzultaci následuje diagnostika, kde zjišťuji pohybová omezení, citlivost, správné zapojení svalů a další souvislosti.

Dle výsledků z konzultace, diagnostiky, lékařských zpráv vyhodnotím postup pro řešení daného/ých problémů.

Metody, které používám:

Manuální terapie – uvolňování a kloubní centrace, pomocí Dornovy metody plus nebo Chiropraxe
SM systém (Stabilizačně mobilizační systém) – základní cviky jsou poměrně jednoduché a dokáže je odcvičit klient sám
ACT (Akro coactivační terapie) – základní cviky z metody ACT dokáží přinést rychlou úlevu
DNS – (Dynamická neuromusculární stabilizace) – tato metoda využívá přirozené pohybové vzorce získané do 1r. života
McKenzie – základní pozicí léčebné metody je „záklon“ prováděný v leže
Silová náprava – v dnešní době velmi vzkvétající metoda, vhodná pro sportovce

Na obrázku je vidět výhřez disku L5/S1 snímek je z Magnetické rezonance.

výhřez ploténky L5/S1

výhřez ploténky L5/S1 s degenerativní změnou.