Komplexní diagnostika pohybového aparátu

Před zahájením cvičení je vhodné absolvovat komplexní diagnostiku, jejíž výsledky jsou zohledněny v dalším postupu, při sestavení individuálního tréninkového či kompenzačního plánu. V rehabilitačním a zdravotním cvičení lze pomocí diagnostiky odhalit svalové partie, které mohou zvýšeným napětím nebo sníženou pohyblivostí způsobit lokální bolestivost nebo omezení pohybu svalového řetězce. Diagnostiku je vhodné uplatnit i ve sportovní přípravě, pro zlepšení sportovní výkonnosti a především pro dosažení optimálního kloubního rozsahu a tím zlepšení techniky jednotlivých cviků. Největším benefitem diagnostiky je prevence zranění během sportovního výkonu a to by měl být hlavní cíl pro všechny.

Komplexní diagnostice předchází vstupní pohovor (konzultace), je zdarma.

30 až 40 minutová konzultace, slouží k získání základních informací o vašem cíli, zdravotním stavu, sportovní zkušenosti, stravovacích zvyklostech a další nezbytné informace využitelné, jako podklad pro komplexní diagnostiku. Vstupní konzultaci absolvuje každý klient.

Diagnostika pohybového aparátu se skládá z:

Aspekce – je statické vyšetření postury pohledem – vyšetřuje se osová symetrie, postavení DK, lopatek, zakřivení páteře, rozvoj svalstva a další.

Palpace – využití pohmatu, k zjištění svalového napětí, pohyblivosti tkání, postavení pánve, lopatek…

Svalové testy – na svalové zkrácení (volné/zkrácené svaly) obsahuje 19 svalových testů

Svalové testy – na svalovou sílu (slabost/síla) obsahuje 23 svalových testů

Další svalové testy na jednotlivé partie – jsou aplikovány dle zdravotních obtíží klienta

Svalové testy na hypermobilitu

Diagnostika se provádí ve spodním prádle v soukromích prostorech. Pro využití trenérských služeb není podmínkou absolvovat komplexní diagnostiku.